Our Specialities

BUN CHA HA NOI - BÚN CHẢ HÀ NỘI

PHO HOUSE SPECIAL - PHỞ ĐẶC BIỆT

CHARBROILED PORK OR BEEF, SHRIMP & EGG ROLL RICE VERMICELLI - BÚN TÔM THỊT NƯỚNG CHẢ GIÒ

CHICKEN WINGS - CÁNH GÀ CHIÊN

CRISPY FRIED EGG ROLL WITH PORK & SHRIMP - CHẢ GIÒ

CUBE STEAK OVER RICE - CƠM BÒ LÚC LẮC

COMBINATION FRIED RICE - CƠM CHIÊN THẬP CẨM

CHARBROILED PORK CHOP OVER RICE - CƠM SƯỜN NƯỚNG

SPRING ROLL - GỎI CUỐN

CHARBROILED PORK SALAD - GỎI THỊT NƯỚNG

SEAFOOD CRISPY CHOWMEIN - MÌ XÀO GIÒN HẢI SẢN

PASTA CHICKEN BREAST

PASTA SEAFOOD COMBO

PHO VEGETABLE - PHỞ CHAY